نمونه کارهایی که تا کنون انجام داده ایم

در حال انجام تعمیر اساسی موتور یانمار

تعمیر موتور کوبوتا توسط مجموعه سفلا دیزل

بازسازی بیل بکهو

تعمیر توربین لودر کاتر پلار 950

تعمیر و باز سازی سرسیلندر آتش نشانی

نگهداری نامناسب موتور تعویض نکردن روغ موتور و فیلتر هواکش علت شکسته شدن رینگ

تعمیر شیر بالابر هیدرولیک جک بابکت s250

تعمیر شیربالابر لیفتراک دوو بازسازی اسپول

دمنتاژ موتور یانمار جهت تعمیر اساسی مهم ترین نکته بعداز عیب یابی موتور و بازکردن موتور از روی هر دستگاهی شستن با دقت قطعات دمنتاژ شده است زیرا اغلب عیب و ایرادها در حین شستوشوی قطعات مشاهده میشود

تعمیر لودر هیتاچی

تعمیر لودر هیتاچی

درحال جمع کردن موتور لودر ۹۵۰ کاترپلار ۳۳۰۴

باز کردن موتور لودر۹۵۰ کاترپلار جهت تعمیر اساسی

در حال منتاژ کردن موتور

تعمیر اساسی ژرناتور چهار سیلندر

تعمیر بیل بکهو سنو پارس

تعمیر بیل بکهو سنو پارس

تعمیر دیزل ژنراتور ای فا

تعمیر دیزل ژنراتور ای فا

تعمیرانواع توربین دستگاه های راهسازی

نصب موتور بر روی بکهو سنو پارس ۲۲۰

نصب موتور بر روی بکهو سنو پارس ۲۲۰

تعمیر بابکت

تعمیر و راه اندازی دیزل ژرناتور پرکنز خط لوله انتقال گاز

تعمیر و راه اندازی دیزل ژرناتور پرکنز خط لوله انتقال گاز

تعمیر و راه اندازی دیزل ژرناتور پرکنز خط لوله انتقال گاز

تعمیر و راه اندازی دیزل ژرناتور پرکنز خط لوله انتقال گاز

تعمیر و راه اندازی دیزل ژرناتور پرکنز خط لوله انتقال گاز

تعمیرگیربکس لودر هپکو

تعمیرگیربکس لودر هپکو

تعمیر و راه اندازی دیزل ژرناتور پرکنز خط لوله انتقال گاز

لودر هپکو HL115 قبل از بازسازی

لودر هپکو HL115 قبل از بازسازی

لودر هپکو HL115 قبل از بازسازی

لودر هپکو HL115 قبل از بازسازی

لودر هپکو HL115 قبل از بازسازی

لودر هپکو HL115 قبل از بازسازی

لودر هپکو HL115 قبل از بازسازی

لودر هپکو HL115 قبل از بازسازی

لودر هپکو HL115 قبل از بازسازی

لودر هپکو HL115 قبل از بازسازی

لودر هپکو HL115 قبل از بازسازی

بابکت 753

بابکت 753

بابکت 753

پمپ هیدرولیک مادر

پمپ هیدرولیک مادر