تعمیر تراکتور

تعمیر تراکتور
5/5 - (1 امتیاز)

در این مطلب، قصد داریم روش تعمیر تراکتور را برایتان شرح دهیم. اگر شما نیز به این موضوع علاقه مندید، با ما همراه باشید. رایج ترین موتور‌ هایی که امروزه در تراکتور ها به کار برده می شود، موتور های دیزل هستند. موتور های دیزل از نوع موتور های احتراق داخلی می باشند.

عیب یابی مجموعه سر سیلندر

ســاختمان سر سیلندر و مکانیسم محرک سوپاپ ها به دلایل زیر نقش بسیار زیادی در عملکرد موتور دارند:
1- جلو گیری از نشــت سوخت و هوای متراکم شده و در نتیجه افزایش نسبت تراکم
2- هدایت یک نواخت تر سوخت و هوای ورودی به موتور و دود خروجی از موتور و بنابراین افزایش راندمان حجمی
3- بهبــود کیفیت احتراق، افزایش توان و کاهش آلایندگی و مصرف سوخت
4- بهبود خنک کاری موتور و افزایش راندمان

 

تعمیر تراکتور

انواع عیب یابی سر سیلندر

اولين و مهم ترین گام در تعمير هر وسیله ای عیب یابی اســت. اگر عیب یابی به درســتی انجام گيرد، رفع عيب ساده بوده و به نتيجه دلخواه منجر خواهد شد. ولي در غير اين صورت علاوه بر صرف هزينه و زمان، نتيجه مناسب به دست نخواهد آمد.
چند مورد از عیب های به وجود آمده در مجموعه سر سیلندر عبارتند از:

-کاهش مداوم سطح آب رادیاتور: در بیش تر مــوارد، کاهش مــداوم ســطح آب رادیاتور مربوط به ایراد در سیســتم خنک کننده( خرابی درب رادیاتور، سوراخ شدن رادیاتور، خرابي پمپ آب، خرابي ترموستات، نشتی از شیلنگ ها و اتصالات مربوطه) است.

-صدای غیر عادی از مکانیسم محرک سوپاپ ها: یکی از شایع ترین عیوب در مجموعه سر سیلندر، ایجاد صدا از مکانیسم حرکت سوپاپ ها هنگام کارکرد موتور است و بعضاً رفع اشــکال بدون باز کردن اجزا با انجام کنترل و تنظیمات لازم صورت می پذیرد.

عموماً علل بروز این عیوب شل شدن پيچ يا مهره ميل اسبک است.

-افت قدرت موتور: برخی اشــکالات در مجموعه سر ســیلندر موجب افت قدرت ســیلندر های موتور می گردد. افت قدرت موتور عموماً به دليل فرار كمپرس از محفظه احتراق اســت كه می تواند به دليل فیلر نا درست سوپاپ ها، سوختن سوپاپ ها یا واشر سر سیلندر و یا فرسودگی رینگ های پیستون و سیلندر باشد.

پیاده سازی سر سیلندر از روی موتور

 

پس از تحلیل نتایج آزمایش ها و اطمینان از لزوم باز کردن سر سیلندر، جهت رفع اشکالات و انجام تعمیرات، اقدام به باز کردن سر سیلندر می شود.

شست و شوی سر سیلندر و اجزای آن

در تعمیرگاه پس از باز کردن کامل اجزای سر سیلندر، در صورت وجود دستگاه شستشو و چربی زدایی مخصوص سر ســیلندر را داخــل آن قرار داده و عملیات شستشــو با مواد چربــی زدا و آب گرم به صورت کاملاً ســازگار با محیط زیست انجام می شود.

عموماً در عملیات شستشــو نمی توان رســوب زدایی اتاق احتراق و کانال هــای ورودی و خروجی را انجام داد. لذا به صورت دستي يا خودکار بايد اقدام به رسوب زدایی سر سیلندر شود.

کنترل سر سیلندر و اجزای آن بعد از باز كردن

پــس از چربی زدایــی و رســوب زدائی، شستشــو و خشک کردن سر سیلندر جهت تعیین وضعیت تعمیرات مورد نیــاز، باید کنترل هــای مربوط به سرســیلندر، ســوپاپ ها و اجزای مرتبط صورت پذیــرد. روند انجام کنترل ها عموماً در موتور های مختلف مشابه است ولی تلورانس ها و محدوده پذیرش آن ها متفاوت اســت.

ساختمان و اجزاء نيم موتور:

قطعات نیم موتور در دو قسمت اصلی دسته بندی می شوند که عبارتند از قطعات ثابت و قطعات متحرك.

عیب یابی اولیه نیم موتور:

یکی از مهم ترین نکات در تعمیر موتور، نحوه تشخیص عیب موتور است که قبل از اقدام به تعمیر باید به طور دقیق عیب موتور شناســایی و با آزمایش های مختلف، وجود آن هــا ثابت گردد تا با اطمینان بیشــتر اقدام به تعمیر موتور نماییم. برخی از ایراداتی که در نیم موتور قابل تشخیص است، عبارتند از:

-صدای غیر معمول از موتور شنیده می شود
-موتور، روغن کم می کنــد و دود آبی از اگزوز خارج می شود.
-توان موتور کاهش محسوس دارد و مصرف سوخت به شدت افزایش یافته است.
-موتور بعد از جوش آوردن بطور ناگهانی خاموش شود.

پیاده کردن موتور از روی تراکتور

 

1- باز کردن ملحقات اطــراف موتور، 2- جدا کردن قسمت جلو تراکتور 3- جدا کردن موتور از جعبه دنده

هنگامی که موتور نیاز به تعمیر داشــته باشــد، باید از روی تراکتور پیاده شود و تمام قطعات آن برای باز بینی و اصلاح کامل به متخصصین مربوطه ارجاع داده شود.

برای آن که بتوان موتور تراکتور را پیاده کرد، لازم است ملحقاتی که در اطــراف موتور قرار دارند را باز نمود. با باز کردن این ملحقات امکان دسترسی به موتور و پیچ های متصل کننده موتور به پوسته جعبه دنده و اکسل جلو امکان پذیر است. ضمنا این کار اجازه می دهد که موتور به وســیله جرثقیل مهار شود تا با باز کردن پیچ های اتصال، موتور سقوط نکند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطالب

ویدئوها
09122768227 مشاوره تلفنی رایگان